GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

På Incoil Induktion AB samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som
interagerar med oss som kund/leverantör.
Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter,
samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person.
Exempel är namn, telefonnummer och epostadress

Hur samlar vi in och använder personuppgifter?
Om du beställer något som vi ska leverera till/installera åt dig.
Om du säljer något till oss som vi har beställt.

Vilken typ av information samlar vi in?
När du blir kund, återförsäljare, eller leverantör till oss samlar vi in följande:
Företagsnamn
För- och efternamn
Telefonnummer
E-postadress

Vad använder vi informationen till?
Vi använder dina personuppgifter för att teckna ett giltigt avtal.
Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order etc.
De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till oss via telefon eller i epost
samt utreda supportärenden.

Rättslig grund:
Fullgörande av avtal

Hur länge lagrar vi informationen?
Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver,
och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in
och vilka skyldigheter vi har enligt lag.
Kundinformation sparas så länge du är kund hos Incoil Induktion AB
och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.
Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.
Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss
och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.
Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.
Incoil Induktion AB applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar,
såsom antivirusprogram, lösenord och bevakningsföretag
för att säkra IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:
Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar
som Incoil Induktion AB utför av dina personuppgifter.
Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Incoil Induktion AB
Att bli informerad om det sker en incident
som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter
eller få dem raderade, kontakta oss för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss
Incoil Induktion AB
Telefon: 021-418385
Epost: incoil@incoil.se

Rulla till toppen